lego-60139lego-60138
LEGO 60138&60139

大半个月前下的单,某猫国际海关待了一礼拜、路上一礼拜、派送又是一礼拜……

臭小子一天一盒,除中间拼错位,其余完全独立看着说明书一步步拼搭,打破标记的5-12、6-12的年龄下限!👍

lego-1lego-2lego-3lego-6lego-4lego-5lego-7lego-8